CEZ a.s. получи обвързващи оферти за своите български активи от няколко кандидати

Офертите се оценяват