Ремонтни работи подстанция“Ихтиман“, чужда собвеност,налагат временно изключване на електрозахранването

Във връзка с извършван ремонт в подстанция „Ихтиман“, чужда собственост, се  налага временно изключване на разпределителна уредба средно напрежение.  На 16.08.2017 г., в интервала от 07:30 ч. до 08:00 ч., ще бъде прекъснато електрозахранването в гр. Ихтиман, с Боерица, с. Веринско, с. Живково, с. Полянци, с. Черньово, с. Венковец, с. Мирово, с. Стамболово.