55 % увеличение на инвестициите в реконструкция на мрежата във Враца предвижда ЧЕЗ Разпределение през 2017 г.

Ръководството на ЧЕЗ представи плановете си за областта пред местните власти

 

Ръководството на ЧЕЗ проведе среща с кметове на общини и техни представители от област Враца. Домакин на събитието бе областният управител Малина Николова. Карел Крал, Регионален мениджър на ЧЕЗ за България, запозна представителите на общините от областта с плановете и приоритетите на компанията. Петър Холаковски, изпълнителен директор на ЧЕЗ Разпределение България представи реализираните инвестиции в областта през 2016 г. и възможностите за развитие на енергийната инфраструктура в бъдеще. По време на разговорите бяха представени конкретните обекти, чието стартиране предстои, и до какви подобрения ще доведе тяхното реализиране.

„Благодаря за инициативата на г-н Карел Крал – регионален мениджър на ЧЕЗ за България и на цялото ръководство. Уверена съм, че компанията ще продължи да полага усилия за увеличаване на инвестициите в електроразпределителната мрежа на територията на област Враца и за осигуряване на европейско качество на обслужване за гражданите и бизнеса“, каза Малина Николова, областен управител на област Враца.

По време на посещението си в града ръководството на ЧЕЗ представи и един от проектите, част от инвестиционната програма на дружеството в града за 2017 г., и обяви конкретните планове на ЧЕЗ Разпределение за района

 „През 2017 г. ЧЕЗ Разпределение ще увеличи обема на инвестираните средства в реконструкция и обновяване на мрежата в област Враца с 55% в сравнение с предходната година. Компанията ще вложи в региона 3.1 млн. лв. Реализацията на планираните проекти ще ни позволи да подобрим качеството на доставките за клиентите на ЧЕЗ в областта. Отделно ще изкупим всички съоръжения, за които се представят необходимите документи, а за нови присъединявания ще отделим около 700 хил. лв.“, каза Карел Крал, регионален мениджър на ЧЕЗ за България.

 „Представям Ви един от най-големите ни проекти в района през тази година - изграждането на нов трафопост в промишлената зона на гр. Враца на стойност 132 хиляди лева, чрез който ще се захранват 23 нови стопански потребители, които ще осигурят работни места в района. 227 хил. лв. инвестирахме в мащабна реконструкция на електропровод „Рашов дол“, което доведе до повишаване на сигурността на електрозахранването на  10 села по поречието на река Искър (с. Ребърково, с.Лютиброд, с.Зверино, с.Игнатица, с.Оселна, с.Злидол, с.Елисейна, с.Очиндол, с.Габровница и с.Еленов дол). 167 хил. лв. ще вложим  в модернизация и реконструкция на две мрежи ниско напрежение с обща дължина 2200 метра в гр. Враца. С реализирането на тези инвестиции ще се подобри качеството и надеждността на електрозахранването на 150 домакинства в района между Езиковата гимназия и Автогарата, както и на 100 домакинства в района на улиците „Иван Ангелов“ и „Димчо Дебелянов“, обясни Петър Холаковски, изпълнителен директор на ЧЕЗ Разпределение България.

Посещението на ръководството на ЧЕЗ в гр. Враца е в продължение на поредица от срещи с представители на общините в Западна България. Събитията са част от политиката на открита, активна и диалогична комуникация на компанията с местните власти на територията, която обслужва.