ЧЕЗ Електро предлага нов продукт за оптимизиране на енергийното потребление

„Енергиен мениджър“ прави анализ на консумацията за предходните три години

 

От началото на април „ЧЕЗ Електро България“ АД предлага на своите клиенти нов продукт – „Енергиен мениджър“. Услугата е електронна и подпомага потребителите да следят потреблението си на електроенергия и по този начин да оптимизират разходите си. Чрез „Енергиен мениджър“, освен сравнение на консумацията на електроенергия в различните обекти на клиента, се проследява и потреблението на конкретен обект, като се идентифицират и възможностите за спестяване на разходи при прилагане на мерки за енергийна ефективност.

Електронната услуга дава възможност на клиентите да получават мониторинг и точна справка за потреблението на електроенергия за период от 36 месеца назад, с отразено процентно отклонение /нарастване, намаляване/, както на всеки обект, така и общо за всички обекти на клиента.

Визуализацията на данните под формата на графики позволява ясно идентифициране на нуждите от по-ефективно използване на електроенергията. Докладът може да бъде използван за изпълнение на действия и въвеждане на мерки, целящи намаляване на нецелесъобразното и неефективно енергийно потребление в определени обекти.

Продуктът „Енергиен мениджър“ може да бъде заявен във всеки Център за обслужване на клиенти на ЧЕЗ. Изготвя се в excel формат и се изпраща на посочен от клиента имейл до 10 дни след заявяване и заплащане на услугата. Повече информация може да бъде получена в Центровете за обслужване на клиенти на ЧЕЗ, денонощната информационна линия – 0700 10 010, на корпоративния уеб сайт www.cez.bgи по електронна поща на адрес zaklienta@cez.bg.

Пресцентър на ЧЕЗ България

е-mail: communications@cez.bg