ЧЕЗ Разпределение инвестира 40 хил.лв. в изграждането на нов кабел в Златица

Компанията полага 600 метра кабел за подобряване на електрозахранването в града

ЧЕЗ Разпределение България стартира изграждането на 600 метра нов кабел 20 kV в Златица. С полагането на кабела ще се подобри значително качеството на електрозахранването на клиентите в района на улиците „Медет“, „Тополница“, „Якуб Враня“, „Св. Св. Кирил и Методий“, „Киро Стоянов“ и др. До момента посоченият район се захранваше по въздушна мрежа 20 kV с дължина около 60 км. В бъдеще този електропровод ще остане резервна връзка за района, която компанията ще може да включва при възникване на евентуални извънредни ситуации.

ЧЕЗ Разпределение България ще инвестира в полагането на новия кабел 40 000 лв. С реализацията на проекта сигурността на електрозахранването на целия град ще бъде повишена – новият кабел ще осигурява резервно захранване на останалите части от населеното място. С изграждането му ще се намалят до минимум както броят на смущенията на електрозахранването, така и тяхната продължителност за всички райони на града.

Плановете за развитие на електроразпределителната мрежа в Златица бяха обсъдени на среща на 14 март между представители на ЧЕЗ Разпределение, гражданите и кмета на населеното място. На нея бяха разяснени предстоящите дейности по подобряване на електрозахранването, като компанията се ангажира новият кабел да бъде изграден и включен в електрическата мрежа до Великден.

Полагането на новия кабел е планирано още в края на 2016 г., като неподходящите метеорологични условия до този момент не позволяваха стартирането на проекта. ЧЕЗ Разпределение България благодари на кмета на Златица  - г-жа Магдалена Иванова - за съдействието и за предоставената възможност за бърза реализация на инвестиционния обект.