Енергийният омбудсман на ЧЕЗ отговаря на въпроси на петричани

Инициативата е част от традиционната кампания на ЧЕЗ за активен диалог с клиентите

 

Енергийният омбудсман на ЧЕЗ Радослав Димитров преведе изнесена приемна в Петрич на 28 февруари. В продължение на два часа той отговаряше на въпроси на потребители и приемаше техни сигнали и предложения в сградата на Общината.

„Инициативата  е част от традиционната кампания на ЧЕЗ за активен диалог с клиентите. Опитът ми до момента показва, че по-добрата информираност на клиентите е от полза за тях и им помага да се възползват по-добре от услугите, които компаниите на ЧЕЗ предоставят“, каза Радослав Димитров.

Радослав Димитров е първият Енергиен омбудсман в България. Основната му функция е да разрешава спорове и да преразглежда решения, взети по клиентски въпроси, от някоя от компаниите на ЧЕЗ – „ЧЕЗ Електро България” АД и „ЧЕЗ Разпределение България” АД. Омбудсманът проверява всеки сигнал, независимо от предходните заключения по него. Той запазва неутралитет, както спрямо клиентите, така и спрямо дружествата от групата ЧЕЗ. Становището му е финално и не подлежи на обжалване в рамките на компаниите от групата на ЧЕЗ в България.

Сигнали и предложения към енергий омбудсман могат да бъдат подавани в центровете за обслужване на клиенти, чрез интернет страницата на ЧЕЗ, с писмо на адрес гр. София 1784, бул. "Цариградско шосе" № 159, както и по факс (02) 895 97 70. В срок до 5 дни Омбудсманът уведомява клиента дали сигналът му е ще бъде разгледан или каква е причината, поради която той не може да започне разглеждането му, а най-късно в 30-дневен срок клиентите получават информация за резултатите от разглеждането на всеки конкретен случай. Ако разглеждането на казуса изисква повече време, до 30 дни те биват информирани за следващите действия, които ще бъдат предприети.

Пресцентър на ЧЕЗ България

е-mail: communications@cez.bg