Представители на мениджмънта на ЧЕЗ Разпределение се срещнаха с ръководството на ВЕЦ Кокаляне

Дружествата изясниха причините за прекъсванията на електрозахранването в района Представители на ръководствата на ЧЕЗ Разпределение България и Сентрал хидроелектрик дьо Булгари, собственик на ВЕЦ Кокаляне, проведоха среща за изясняване на причините за прекъсване на електрозахранването в района, установяване на взаимно сътрудничеството и оптимизиране на съвместната работа на дружествата.

Във връзка с изключването на електрозахранването в района на Кокаляне на 21 февруари, заради повреда във ВЕЦ-а, и направения впоследствие задълбочен анализ на причините за прекъсванията от началото на годината, работна група установи, че същите са вследствие на необходимостта от регулиране на напрежението, предоставяно от централата, което в такава ситуация е нормална техническа манипулация, извършена професионално от персонала на ВЕЦ-а по ислкане на диспечерите на ЧЕЗ Разпределение България. Това са единствените изключвания, контролирано предизвикани от ВЕЦ-а през януари и февруари.

След установяване на конкретните причини за изключванията, двете дружества са предприели всички необходими мерки за осигуряване на стабилно електрозахранване за гражданите на Кокаляне и региона. В резултат отпадна необходимостта за информиране на компетентните органи за казуса, както ЧЕЗ Разпределение съобщи по-рано.
По време на работната среща експертите от Сентрал хидроелектрик дьо Булгари запознаха представителите на електроразпределителната компания с инвестициите за модернизацията на съоръженията и въвеждането на нови технологии за осигуряване на качествено електрозахранване. Сентрал хидроелектрик дьо Булгари са направили много сериозни инвестиции през последните шест години в уредбите, обслужващи района на Кокаляне, и са поставили основа за значително подобрение на услугите, предоставяни от ЧЕЗ Разпределение България, за което им благодарим. Двете дружества ще продължат установеното партньорство и в бъдеще.