Енергийният омбудсман на ЧЕЗ се срещна с клиенти от Враца

Радослав Димитров продължава открития си диалог с потребителите Първият Енергиен омбудсман на ЧЕЗ в България - Радослав Димитров, организира Ден на отворените врати във Враца. На 24 февруари 2014 г. в продължение на няколко часа той разговаря с клиенти на компанията.

„Опитът ми недвусмислено показа, че прекият диалог с клиентите и обсъждането на всеки отделен казус носят най-голяма полза. Затова продължавам традиционната си кампания за провеждане на Дни на отворените врати в Западна България и през тази година. Следващата изнесена приемна, която ще организирам, ще бъде на 28 февруари в Петрич", каза Радослав Димитров.

Основната функция на енергийния омбудсман е да разрешава спорове и да преразглежда решения, взети по клиентски въпроси, от някоя от компаниите на ЧЕЗ - „ЧЕЗ Електро България" АД и „ЧЕЗ Разпределение България" АД. Омбудсманът проверява всеки сигнал, независимо от предходните заключения по него. Той запазва неутралитет, както спрямо клиентите, така и спрямо дружествата от групата ЧЕЗ. Становището му е финално и не подлежи на обжалване в рамките на компаниите от групата на ЧЕЗ в България.

Сигнали и предложения към енергийния омбудсман могат да бъдат подавани в центровете за обслужване на клиенти, чрез интернет страниците на ЧЕЗ, с писмо на адрес гр. София 1784, бул. "Цариградско шосе" № 159, както и по факс (02) 895 97 70. В срок до 5 дни омбудсманът уведомява клиента дали сигналът му е ще бъде разгледан или каква е причината, поради която той не може да започне разглеждането му, а най-късно в 30-дневен срок клиентите получават информация за резултатите от разглеждането на всеки конкретен случай. Ако разглеждането на казуса изисква повече време, до 30 дни те биват информирани за следващите действия, които ще бъдат предприети.