Енергийният омбудсман на ЧЕЗ проведе изнесена приемна в Перник

Инициативата е част от традиционната кампания на ЧЕЗ за активен диалог с клиентите

Енергийният омбудсман на ЧЕЗ Радослав Димитров преведе изнесена приемна на 23 февруари в Перник със съдействието на общината. В продължение на два часа той разговаря с потребители и приемаше техни сигнали и предложения. Кампанията продължава с изнесената приемна във Враца на 24 февруари.

„Инициативата  е част от традиционната кампания на ЧЕЗ за активен диалог с клиентите. Личният контакт с тях не само ми помага в разрешаването на въпросите, които ги интересуват, но и допринася за тяхната по-добра информираност относно правата им като потребители и относно услугите на компаниите от групата ЧЕЗ в България“, каза Радослав Димитров.

Радослав Димитров е първият Енергиен омбудсман в България. Основната му функция е да разрешава спорове и да преразглежда решения, взети по клиентски въпроси, от някоя от компаниите на ЧЕЗ – „ЧЕЗ Електро България” АД и „ЧЕЗ Разпределение България” АД. Омбудсманът проверява всеки сигнал, независимо от предходните заключения по него. Той запазва неутралитет, както спрямо клиентите, така и спрямо дружествата от групата ЧЕЗ. Становището му е финално и не подлежи на обжалване в рамките на компаниите от групата на ЧЕЗ в България.

Сигнали и предложения към енергий омбудсман могат да бъдат подавани в центровете за обслужване на клиенти, чрез интернет страницата на ЧЕЗ, с писмо на адрес гр. София 1784, бул. "Цариградско шосе" № 159, както и по факс (02) 895 97 70. В срок до 5 дни Омбудсманът уведомява клиента дали сигналът му е ще бъде разгледан или каква е причината, поради която той не може да започне разглеждането му, а най-късно в 30-дневен срок клиентите получават информация за резултатите от разглеждането на всеки конкретен случай. Ако разглеждането на казуса изисква повече време, до 30 дни те биват информирани за следващите действия, които ще бъдат предприети.