Проведе се втора сесия на ЧЕЗ академия за студенти

Целта на инициативата е създаване на възможности за професионална реализация на младите хора в България в енергийния сектор

 

ЧЕЗ проведе втора сесия на своя проект в подкрепа на младите енергетици в България - Академия за студенти. В нея взеха участие над 25 студенти от Технически университет – София.

В рамките на сесията младите хора се запознаха със структурата на електроразпределителната мрежа, особеностите на нейното управление и възможностите за локализиране и отстраняване на аварии. Студентите посетиха диспечерския център на ЧЕЗ и в реално време наблюдаваха управлението на мрежата.

ЧЕЗ Академия е център за знания, технологии и start-ups за студенти с интереси в енергетиката и инфраструктурата, с иновативно и творческо мислене. Компанията създава условия, техническа база, реална производствена и офис среда, предоставя енергийна експертиза, менторство и консултантска помощ за студенти и стажанти, насочени към развитие в енергийната професия.

Целта на инициативата е създаване на възможности за реализация на младите хора в България в енергийния сектор.

 

Чрез ЧЕЗ Академия участниците ще развитият творческия си потенциал и ще придобият увереност за правилния избор на професия. Активната работа и реализацията на проектите от конкурса ЧЕЗ Иноватор ще доведе до гарантиране на летни стажове в компанията, стипендии, а за най-успешните и първото работно място. Одобрени са и първите четирима студенти за стаж в компанията.