ЧЕЗ и Камарата на строителите продължават успешното си сътрудничество

Компанията и КСБ ще работят в партньорство за завършване на процеса по изкупуване на съоръженията на трети страни

Регионалният мениджър на ЧЕЗ за България Карел Крал и представители на мениджмънта на ЧЕЗ Разпределение проведоха работна среща с ръководството на Камарата на строителите в България в продължение на успешното им партньорство. По време на срещата те обсъдиха възможностите за взаимодействие, както и постигнатия успех по отношение на изкупуването на съоръжения, собственост на трети страни.

„Със съдействието на Камарата на строителите в България ще ускорим процеса по изкупуване на съоръженията и с това ще облекчим инвеститорите, за които поддръжката на съоръженията е в тежест и неизменно изисква ресурс. Завършването на процеса ще позволи и да бъдат приключени поетите ангажименти по договорите за присъединяване с инвеститорите“, каза Карел Крал, регионален мениджър на ЧЕЗ за България.

„КСБ и ЧЕЗ започнаха да търсят решение на сериозния проблем с изкупуванията преди няколко години и с удовлетворение можем да кажем, че благодарение и на общите ни усилия и добрия диалог резултатът от нашата работа вече е факт“, коментира от своя страна инж.  Светослав Глосов, председател на Камарата на строителите в България.

В началото на ноември ЧЕЗ Разпределение България получи заем от Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР), който ще бъде използван най-вече за придобиване на чужди съоръжения.

Съоръженията, които подлежат на изкупуване, са изградени от клиентите на ЧЕЗ в периода от 2002 г. до момента, по силата на сключени договори за присъединяване. Компанията има задължението да изкупи тези съоръжения.

 

На снимката от ляво надясно: инж. Томаш Пецка, главен директор "Управление на активи", ЧЕЗ Разпределение България; инж. Иван Бойков, изпълнителен директор, КСБ; Карел Крал, регионален мениджър на ЧЕЗ за България; инж. Светослав Глосов, председател на КСБ; Петър Холаковски, изпълнителен директор на ЧЕЗ Разпределение България; инж. Николай Станков, зам. председател на КСБ,  инж. Димо Петров, директор "Реализация на инвестициите" в ЧЕЗ Разпределение България.