Потребителският съвет към ЧЕЗ призова за бързи мерки срещу кражбите на електроенергия и съоръжения

Съветът подготви отворено писмо до институциите

За бързи мерки чрез законодателни промени, които да включват строги и ефективни санкции за овладяване на кражбите на електроенергия и посегателствата над съоръжения от електроенергийната инфраструктура призова Потребителският съвет към ЧЕЗ. Заседанието, на което големи потребителски организации и ЧЕЗ обсъдиха възможностите за защитата интересите на хората, се проведе в София на 21 октомври.

Средно по 2 часа на ден е прекъсвало електричеството на територията на Западна България заради посегателства над съоръжения от началото на 2014 г. до 31 август 2016 г. Обобщената статистика, която бе изнесена по време на заседанието, показва, че почти по 1000 души на ден са стояли без ток само в Западна България заради престъпните деяния върху елементи от мрежата.

„Огромната обществена значимост на проблема изисква единодействие – законодателно и обществено, в мерките, които се предприемат. Потребителският съвет призовава за обединяване на усилията за постигане на общата цел – запазване на инфраструктурата на България и защита на интересите на българските граждани“, се казва в  отвореното писмо, подписано от членовете на Потребителския съвет.

ЧЕЗ Разпределение представи мерките, които предприема в рамките на своите правомощия, за да се бори с кражбите и посегателствата – подменя медните кабели с алуминиеви, които не представляват интерес за крадците, инвестира във физическа охрана на съоръженията, извършва редовни обходи на мрежата.

Дружеството е направило над 162 хиляди проверки за кражби на електроенергия от началото на 2014 г. и е съставило над 16 000 констативни протокола за нарушения. Дотаксуваната електроенергия за този период е над 55 гигаватчаса. Реално  откраднатото количество обаче може да е много по-голямо, защото според нормативната уредба периодът за дотаксуване в България е един от най-късите в ЕС - до 3 месеца - въпреки че нарушението може да е продължавало много повече. Според действащите правила в момента при дотаксуване на 100 кВтч електроенергия се начисляват 11.86 лева без ДДС, докато редовните клиенти за същото количество биха платили с 51% повече, или 18 лева без ДДС.

В търсене на решение на проблема по време на кръгла маса през септември тази година ЧЕЗ призова да бъдат въведени високи санкции за кражбите на електроенергия и да се създаде фонд, където да постъпват приходите от санкциите, след като бъдат покрити вредите, претърпени от дружествата. Средствата от фонда биха могли да се използват за целеви инвестиции, за подпомагане на енергийно бедните, за повишаване на сигурността на електрозахранването или друга кауза, определена от правителството. Предложението бе подкрепено от членовете на Потребителския съвет.