ЧЕЗ въвежда нова система за проследяване на кражбите на електроенергия

Компанията монтира балансови електромери на 17 000 трафопоста

ЧЕЗ Разпределение България въвежда нова система за проследяване на кражбите на електроенергия. Компанията монтира балансови електромери на всички свои 17 000 трафопоста. Балансовото мерене е технически метод за проследяване на количествата електроенергия, които се доставят в даден трафопост и след това се разпределят към клиентите, които се захранват от него.

„Чрез системата за балансово мерене  лесно ще локализираме местата, където са налице загуби на електроенергия. Ще измерваме електроенергията, която влиза в даден трафопост, а чрез електромерите на клиентите ще преценяваме дали тя е равна на консумираната в домакинствата. В случай, че количествата не съвпадат, ще сме наясно с точност къде се губи електроенергия и къде има незаконни присъединявания към мрежата. Съответно ще набелязваме конкретни мерки по места, в зависимост от особеностите на района, които можем да предприемем, за да се справим с кражбите“, каза Виктор Станчев, Главен оперативен директор на ЧЕЗ Разпределение България.

През 2015 г. ЧЕЗ констатира 6458 кражби на електроенергия, а преките разходи на компанията за локализацията на кражбите възлиза на 2,5 млн. лв. Те са за сметка на компанията, но от посегателствата страдат и хората, които редовно търпят прекъсвания на електрозахранването в резултат на кражбите. ЧЕЗ Разпределение България призовава институциите за възпиращи санкции, които да сведат до минимум кражбите на електроенергия, така че да бъде осигурено спокойствието на българските граждани.