Строителни фирми оставиха 385 пъти клиенти на ЧЕЗ без ток за първите 8 месеца на 2016 г.

За периода компанията регистрира 3680 прекъсвания на заради намеса на трети страни

627 хил. клиенти на ЧЕЗ останаха без ток за общо 704 часа в резултат на несъобразени изкопни дейности на строителни фирми за първите 8 месеца на 2016 г. Кабели на компанията бяха скъсани 385 пъти, което доведе до неудобства за гражданите и до непредвидени разходи за отстраняване на щетите.

Общо 3680 пъти прекъсна електрозахранването в Западна България за същия период заради намеса на трети страни. В продължение на сумарно 1818 часа 109 хил. клиенти на ЧЕЗ са били без ток заради повреди в съоръжения, които не са собственост на дружеството.

„Периодично извършваме проверки на техническото  състояние  на чуждите съоръжения, като за констатирани неизправности издаваме предписания. Въпреки това проблеми в съоръжения чужда собственост редовно водят до аварии, поради липса на собствен обслужващ персонал и грижа за съоръженията, което води до смущения в захранването и на клиентите на ЧЕЗ. Призоваваме собствениците на енергийни обекти да ги поддържат в изрядно състояние, за да не бъде нарушаван комфортът на българските граждани“, каза Васил Василев, директор „Експлоатация и поддържане“ в ЧЕЗ Разпределение България.

За първите 8 месеца на 2016 г. в резултат на кражби на елементи от електроенергийната инфраструктура електрозахранването в Западна България прекъсна 150 пъти, като в продължение на общо 326 часа без ток бяха 276 хил. потребители. ЧЕЗ апелира за силна обществена нетърпимост към посегателствата над електроенергийни съоръжения.