ЧЕЗ стартира проект за по-бързо отстраняване на авариите

Стойността на инвестицията възлиза на половин милион лева

 

„ЧЕЗ Разпределение България“ АД започва нов проект за автоматизация на електрическата мрежа в Западна България с цел подобряване на качеството на доставяната електроенергия. Инвестицията, на стойност 500 000 лева, предвижда да бъдат монтирани дистанционно управляеми апарати на 16 електропровода.

Уредите ще позволят по-бързо да се локализират авариите по мрежата и ремонтите да се извършват с по-малко неудобство за клиентите. Първият апарат бе монтиран през август на мрежата в Рашов дол, община Мездра. През септември предстои монтажът на още две устройства в Кюстендил. Целият проект ще завърши до 2019 г.

„Проектът е уникален за територията на Западна България. Електропроводите, на които ще монтираме уредите, са определени на база на внимателен анализ на показателите за качество на електроенергията. Новите устройства дават възможност да се ремонтира част от мрежата, без да се изключва целият електропровод“, каза Ясен Тодоров, директор „Управление на мрежата“ в ЧЕЗ Разпределение България.

От стъпването си в България в края на 2004 г. до момента ЧЕЗ е внесла над 2,5 млрд. лева в българската икономика, от които 943 млн. лева са инвестирани в модернизиране и разширяване на мрежите, в подобряване на обслужването и в производство. Благодарение на реализираните инвестиции ЧЕЗ подмени над една трета от мрежата и присъедини близо 70 000 клиенти.

Пресцентър на ЧЕЗ България

е-mail: communications@cez.bg