Започна полагането на новия кабел 110 kV на ЧЕЗ в София

С реализацията на проекта ще бъде подобрена сигурността на електрозахранването на 7 столични района

ЧЕЗ подменя ключов кабел 110kV в София. Проектът навлезе в своята същинска част, като изпълнители на компанията започнаха полагането на новия кабел в непроходимата част на колектора.

С реализацията на проекта ЧЕЗ ще подобри сигурността на електрозахранването на районите Люлин, Надежда, Илинден, Красна поляна, Възраждане, Сердика и Връбница. Кабелът, който се полага, е дълъг 2250 метра, от ново поколение е, не съдържа мед и не представлява интерес за крадците.

Моментът за извършване на ключовия ремонт е внимателно подбран – работи се в период когато консумацията на електричество е най-ниска. По този начин се избягва претоварване по мрежата, която в момента доставя ток в посочените райони. Графикът на проекта е съобразен и със стартирането на учебната година. Предвидено е дотогава да приключат изкопните работи, за да не се затруднява придвижването на учениците и дейностите да продължат единствено в проходимия колектор под земята.

„Проектът напредва по график. Проведохме профилактика на съоръженията, които захранват клиентите в момента, обърнали сме особено внимание на охраната и сигурността както на тях, така и на мястото, на което протичат ремонтните дейности. Подготвени сме за всеки един възможен сценарий, но се надяваме, че извънредни обстоятелства, като посегателство над мрежата, няма да влошат качеството на електрозахранването в София“, каза Томаш Пецка, Главен директор „Управление на активите“ в ЧЕЗ Разпределение България.

Подмяната на стария кабел стартира на 18 август. Ремонтните дейности протичат на няколко етапа, тъй като трасето е разделено на части с цел минимизиране на неудобствата на клиентите в района. Очаква се проектът да приключи в края на октомври. Компанията поддържа непрестанен контакт със Столична община и органите на МВР и е създала план за реакция при евентуално прекъсване на електрозахранване например вследствие на намеса на трета страна.