Планов ремонт по съоръжения на ЕСО и ЧЕЗ може да доведе до смущения на електрозахранването в Лозен

Прекъсванията са възможни в периода 25-31 август 2016 г.

Планов ремонт по съоръжения 110 кVна  държавния Електроенергиен системен оператор – „ЕСО“ ЕАД и „ЧЕЗ Разпределение България“ АД  налага захранване на  село Лозен, Столична община, по алтернативна схема. Във връзка с това са възможни кратковременни оперативни прекъсвания на електрозахранването в периода 25-31 август 2016 г.  Ремонтът се извършва с цел подготовка на мрежата за предстоящия есенно-зимен сезон и осигуряване на стабилно електрозахранване.

„ЧЕЗ Разпределение България“ АД е създало необходимата организация, за да ограничи до минимум неудобствата за своите клиенти, които могат да възникнат в резултат на ремонтните дейности.