Потребителският съвет към ЧЕЗ призовава да бъдат взети мерки за защита на клиентите при смяна на доставчик

Отворено писмо призовава  отговорните институции за по-мащабна информационна кампания

Потребителският съвет към ЧЕЗ България подготви отворено писмо до отговорните лица и институции с призив да бъдат вземи мерки за защита на клиентите в процеса на смяна на доставчика. Според консултативния орган, в който членуват потребителски и експертни организации, това ще допринесе качествено за развитието на свободния пазар на електроенергия.

„Обръщаме се към всички отговорни лица с призив за провеждане на още по-мащабна информационна кампания, насочена към потребителите. Отчитаме, че е необходим адекватен механизъм за сравняване на цените. Фактура със съпоставима информация и форма ще даде възможност на клиентите да бъдат по-добре информирани за това на кого и за какво плащат и ще допринесе  да се избегнат неетични търговски практики. Очакванията ни са да се създаде и Етичен кодекс на търговците на свободния пазар, който да бъде подписан от търговците, готови да се придържат към коректността и откритостта в привличането на нови клиенти и да спазват доказани високи етични стандарти“, се казва в отвореното писмо, подписано от Българска национална асоциация „Активни потребители“, Федерация на потребителите в България, Независимия съюз на потребителите, Енергийния омбудсман към ЧЕЗ и Института за енергиен мениджмънт.

През април ЧЕЗ направи проучване сред над 4 хиляди битови и стопански клиенти в продължение на 3 седмици. Резултатите показаха, че съмненията в коректността на търговци без опит и история, удовлетвореността от настоящия доставчик, както и сложната процедура по излизане на свободен пазар, са причина 70% от анкетираните изобщо да не обмислят промяна. Голям е делът и на потребителите, които планират избор на търговец, но не смятат, че са достатъчно информирани за участниците на пазара, ползите и рисковете, затова отлагат излизането си на свободен пазар.

Резултатите от анкетата показват красноречиво необходимостта от предоставянето на информация за либерализация на електроенергийния пазар на разбираем език, за да се позволи на клиентите да правят информиран избор и да постигат желани резултати.