Ръководствата на ЧЕЗ и КСБ проведоха работна среща

Ръководствата на ЧЕЗ България и Камарата на строителите в България (КСБ) проведоха своята традиционна работна среща в разгара на  строителния сезон, за да обсъдят съвместната си работа и новите предизвикателства пред енергийния сектор и строителния бранш.

Двете страни бяха единодушни, че бизнесът е изправен пред дефицит на средни и висши професионални кадри от техническите специалности. „Необходимо е младежите да бъдат мотивирани и заинтригувани от възможностите за развитие, за да изберат техническите специалности и да останат да учат и работят в България“, каза Карел Крал, регионален мениджър на ЧЕЗ за България.

Председателят на Камарата на строителите инж. Светослав Глосов запозна партньорите от ЧЕЗ с неотдавнашното посещение на ръководството на Камарата в Брюксел и разговорите с ЕК за облекчаване на процедурите по изпълнението на кохезионната политика. „Политиката на сближаване е от жизнено значение за бранша, ето защо нейното бъдеще, в това число опростяването на изпълнението й, е тема,  която ни вълнува. Утежнените с многобройни и сложни изисквания процедури са пречка пред участието на голям брой потенциални бенефициенти по европейските програми“, обясни инж. Глосов.

Критичната инфраструктура и необходимостта от инвестиции в нейното обновяване и поддръжка бяха сред темите на дискусия. Страните се обединиха около мнението, че тази стратегическа инфраструктура е гръбнак на икономиката и затова към нея трябва да се прилага стратегически дългосрочен подход, който изисква активното участие на институциите, бизнеса и обществото, както и прилагане на гъвкави и адекватни модели на финансиране. Петър Холаковски, изпълнителен директор на „ЧЕЗ Разпределение България”, уведоми ръководството на Камарата за предстоящото стартиране на проект по подмяна на кабел 110 кВ в София.

В срещата участваха и инж. Николай Станков, зам.-председател на УС на КСБ, Душан Рибан, главен оперативен директор на ЧЕЗ България, Ренета Николова, прокурист и гл. редактор на в. „Строител”, Мария Дойчинова, ръководител направление „ПР и комуникации“.