ЧЕЗ установи набези на неизвестни лица над мрежата в Челопечене

Компанията подменя кабели за 100 000 лева с цел подобряване на електрозахранването в района

ЧЕЗ извърши многократни обходи на всички съоръжения, обслужващи район Кремиковци в София, след прекъсванията на електрозахранването с неустановен произход в с. Челопечене в края на миналата седмица. По време на огледите компанията установи хвърлени и закачени на мрежата метални проводници, които при вятър са предизвиквали изключвания на електрозахранването. ЧЕЗ отстрани всички нередности по мрежата в резултат на набезите.

В момента се извършва ремонт на подстанция „Курило“, собственост на държавния Електроенергиен системен оператор /ЕСО/. Вследствие на това съоръженията на район Кремиковци временно захранват с електроенергия и населените места от район Нови Искър. Така мрежата става по-дълга и при злонамерени посегателства настъпват смущения за по-голям брой клиенти.

По време на ремонта ЧЕЗ ще подмени всички изходящи от подстанцията кабели, което ще подобри качеството на доставките на електроенергия. Компанията инвестира 100 000 лева в проекта. След приключване на дейностите в края на септември, жителите в  Кремиковци ще могат да се захранват алтернативно при възникване на евентуални аварийни ситуации. 

ЧЕЗ многократно е призовавала за непримиримост към набезите над електроенергийната мрежа, които водят до смущаване на спокойствието на гражданите и, които се превърнаха в регулярни за район Кремиковци през последната година.  Компанията сътрудничи активно с местните власти и с органите на реда и разчита на съдействие от тяхна страна за справяне с нерегламентираните посегателства над съоръжения на ЧЕЗ в района.