Ремонт в подстанция на ЕСО може да доведе до смущения на електрозахранването в община Самоков и к.к.Боровец

Ремонт в подстанция на държавния Електроенергиен системен оператор /ЕСО/ налага промяна в схемата на електрозахранване на потребителите на територията на община Самоков и к.к. Боровец. В района са възможни смущения на електрозахранването на 15.06.2016г.  за периода от 14.00ч. до 16.00ч.