Над две трети от инвестиционните проекти на ЧЕЗ през май са извън столицата

В град София започва подмяната на амортизирани кабели на стойност над 100 хиляди лева, които захранват 1300 клиенти

През месец май „ЧЕЗ Разпределение България“ АД започва изпълнението на 31 нови инвестиционни обекта на територията на Западна България на  обща стойност над 624 хил. лв. Над две трети от тези средства, или 425 хил. лева, ще бъдат вложени извън столицата. Най-много инвестиции ще бъдат направени за присъединяване на нови клиенти – 338.6 хил. лева. Допълнително в Благоевград ще бъдат инвестирани 35 хил. лева в реконструкция на мрежа и изнасяне на 68 електромера на граница на собственост.

На територията на София-град през май ще стартират обекти на обща стойност 189 хил. лева. От тях 102 хил. лева ще бъдат вложени в подмяна на стари и амортизирани кабели в районите „Надежда“ и „Илинден“. След завършване на проектите ще бъде подобрено електрозахранването на близо 1300 клиенти.

„Ограниченият дял за ЧЕЗ Разпределение в крайната цена на електроенергията от едва 2.7%, не осигурява достатъчен инвестиционен ресурс, с който да осигурим достатъчно високо качество на услугите ни. Това налага да извършваме приоритизация при изпълнението на инвестиционните ни обекти и да реализираме само най-неотложните“, каза Димо Петров, директор „Реализация на инвестициите“ в „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.

От стъпването на ЧЕЗ на българския пазар преди 11 години компанията е инвестирала в електроразпределителната мрежа на Западна България близо 845 млн. лева. С тези средства е подменена над една трета от електроразпределителната мрежа в Западна България, присъединени са над 70 000 потребители, а загубите по мрежата са намалени наполовина.