ЧЕЗ съдейства за обновяване на историческа реликва край Петрич

Соларна табела, монтирана от ЧЕЗ Трейд, ще съхранява думите на местния родолюбец полковник Дрангов отпреди 100 години

 

С подкрепата на ЧЕЗ Трейд България бе реставриран един от историческите паметници край Петрич - Дранговата чешма. Тя бе тържествено осветена за втори път на 16 април 2016 г., точно 100 години след първото й освещаване. Чешмата е изградена под личното ръководство на полковник Дрангов в чест на падналите герои от Пети пехотен Македонски полк от село Уланци.

„Благодарение на ЧЕЗ изпълнихме повелята да пазим родовата си памет. В резултат на ползотворно сътрудничество между Общинска администрация Петрич и ЧЕЗ Трейд, днес една соларна, информационна табела разказва заедно със старите брястове част от величавата история на България“, каза заместник-кметът на Петрич Илияна Попова. На табелата са изписани думите на полковник Дрангов, произнесени преди век: „Бъди възторжен идеалист, смел до безумство, влюбен в България до фанатизъм, честен до самопожертване!“

„Включихме се в проекта, защото като иновативна компания от енергични и и отговорни хора,  за нас е важно да пазим родовата памет и да съхраняваме историята. Длъжни сме да запазим за поколенията подвига на нашите предци и ЧЕЗ е готова да даде своя принос за тази кауза“, каза Владимир Дичев, изпълнителен директор на ЧЕЗ Трейд.

Компаниите от групата на ЧЕЗ в България прилагат дългосрочна стратегия за корпоративна социална отговорност, в рамките на която се провеждат и инициативи за подкрепа на местните общности при съхраняване на историческото и културно наследство. Тези инициативи са част програмата на ЧЕЗ „Инвестираме в България“. Програмата подпомага различни сфери на социалния и обществен живот в регионите, в които ЧЕЗ развива дейност, чрез спонсорство, дарения и доброволчески инициативи. По програмата компанията финансира реализацията на проекти в областта на енергийната ефективност, градската среда и природата, подкрепя млади таланти от различни сфери, осъществява доброволчески инициативи.

Пресцентър на ЧЕЗ България

е-mail:communications@cez.bg