Над 1,1 милиона лева вложи ЧЕЗ в област Монтана през 2015 г.

Kомпанията запозна общински кметове от областта с дейностите по изпълнение на инвестиционните планове за тази година

 

Продължават срещите на ръководството на ЧЕЗ с представители на местните власти в Западна България. Поредната среща с общински кметове и техни представители бе проведена в Областна администрация Монтана.

Регионалният мениджър на ЧЕЗ за България Карел Крал запозна представителите на общините от областта с инвестиционните планове и приоритетите в дейността на компанията. Кметовете имаха възможност да зададат своите въпроси и да отправят препоръки към дружеството.

„През 2015 г. в реконструкция и обновяване на съоръженията по мрежата в област Монтана вложихме близо 790 000 лева. За присъединяване на нови клиенти тук инвестирахме 200 хил. лева и изкупихме съоръжения, построени от трети страни, на стойност близо 670 хил. лева. ЧЕЗ ще продължава да полага усилия за осигуряване на качествено електрозахранване на клиентите си в областта, въпреки ограничените ресурси, с които разполагаме“, каза Петър Холаковски, изпълнителен директор в ЧЕЗ Разпределение България.

Ръководството на ЧЕЗ провежда поредица от срещи с представители на местните власти в Западна България. Събитията са част от политиката на открита, активна и диалогична комуникация с местните власти на територията, която обслужва. Представителите на ЧЕЗ вече се срещнаха с кметовете от областите Благоевград, Перник, София град, София област, Плевен, Враца и Видин. Предстои провеждането на такава среща и в Ловеч.

От стъпването си на българския пазар преди 11 години ЧЕЗ е инвестирала близо 943 млн. лева в модернизиране и разширяване на мрежите, в подобряване на обслужването и в производство. Отделно 1.6 млрд. лева са постъпили в бюджета под формата на данъци, преки инвестиции и дивиденти, което превръща ЧЕЗ в един от най-големите участници в българската енергетика. Само в електроразпределителната мрежа са инвестирани близо 845 млн. лева. С тези средства е подменена над една трета от електроразпределителната мрежа в Западна България, присъединени са над 70 000 потребители, а загубите по мрежата са намалени наполовина.

Пресцентър на ЧЕЗ България

е-mail:communications@cez.bg