Успешна акция на ЧЕЗ срещу кражби на ток в центъра на София

Прекъснато е незаконно присъединено елитно столично заведение, което е било свързано към кабелната мрежа чрез прокопан канал под улицата

 

Служители на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД съвместно с органите на реда проведоха успешна акция срещу нерегламентирани присъединявания към електрическата мрежа в центъра на София. В резултат на акцията е прекъсната незаконно изградена мрежа, чрез която елитно столично заведение е било директно присъединено към кабелната мрежа по столичния булевард „Мария Луиза“. За присъединяването е бил прокопан канал. Случаят се разследва от компетентните органи.

„Подобни деяния са изключително опасни. Те нарушават целостта на мрежата и може да предизвикат прекъсвания и аварии, от които потърпевши могат да бъдат редовните клиенти. По-страшното е обаче, че тези престъпления създават опасност за човешкия живот и за националната сигурност. Затова ние не спираме да призоваваме за по-строги санкции и прилагане на закона в цялата му строгост срещу извършителите и облагодетелстваните от кражбите на ток“, каза Филип Йорданов, ръководител „Нетехнически загуби“ в „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.

През 2015 г. дружеството извърши 66415 проверки за кражби на електроенергия  в Западна България. Констатирани бяха 6 458 случая на незаконно потребление на електроенергия. В следствие на нарушенията е дотаксувана електроенергия в размер на 31 575 000 киловатчаса. С 1566 повече са установените кражби през 2015 г., в сравнение  с тези през 2014 г., когато компанията констатира 4892 случая на незаконно потребление.

Кражбите на електроенергия не само понижават сигурността на електрозахранването за редовните платци, но за отстраняването на авариите и щетите се отклоняват средства от и без това ограничения инвестиционен ресурс на ЧЕЗ, който в противен случай би могъл да се използва за развитие и модернизация на мрежата, както  и за подобряване на услугитеза над двата милиона клиенти, които дружеството обслужва.

 

Пресцентър на ЧЕЗ България

е-mail:communications@cez.bg