С цел подобряване на качеството на доставките ще бъде извършен ремонт на подстанция „Ихтиман“

Временно ще бъде изключено електрозахранването от подстанцията

Неотложни ремонтни работи в подстанция „Ихтиман“ налагат временно изключване на разпределителна уредба средно напрежение на 18.04.2016 г. от 07:30 ч. до 08:00 ч. Ремонтните дейности ще засегнат  клиентите в гр. Ихтиман, с Боерица, с.  Веринско, с. Живково, с. Полянци, с. Черньово, с. Венковец, с. Мирово, с. Стамболово.

Информация за планираните прекъсвания може да бъде намерена на корпоративния уебсайт www.cez.bg, както и в медиите. Клиентите могат да получат допълнителна информация на денонощната телефонна линия на ЧЕЗ 0700 10 010. На тяхно разположение е и мобилна версия на сайта на ЧЕЗ m.cez.bg. Тя съдържа уникално за България онлайн приложение „Планови ремонти и аварии“, където клиентите имат възможност да получат информация в реално време за планираните и непланираните прекъсвания в техния район, както и за очакваното време за възстановяване на електрозахранването.