Стипендианти на ЧЕЗ ще кандидатстват в университети без приемен изпит

ТУ - София, КЕЕ към ТУ – София и МГУ - София предоставят преференциални условия за всички участници в конкурса „Стани стипендиант на ЧЕЗ“

В края на март, на официална церемония в централата на ЧЕЗ в София, бяха обявени победителите в конкурса по електроенергетика и икономика „Стани стипендиант на ЧЕЗ“ за 2016 г. В надпреварата се включиханад 130 ученици от 14 професионални гимназии с технически профил и 5 професионални гимназии с икономически профил. Съгласно регламента на конкурса, победителите от всяка една гимназия получават стипендия за втория срок на учебната 2015/2016 година. Освен това, те получават възможност за стаж и работа в компаниите на ЧЕЗ в България.

В духа на добрите традиции, установени между ЧЕЗ и партньорски висши учебни заведения на територията на страната, в началото на този месец бе договорено всички участници в „Стани стипендиант на ЧЕЗ“ 2016 г. да могат да кандидатстват с оценката от конкурса за електротехнически специалности без приемен изпит в Техническия университет в София,  Колежа по енергетика и електроника към ТУ – София и Минно-геоложкия университет „Св. Иван Рилски“. Задължително условие за използване на преференцията е успешно положена матура.

От стъпването си в България преди 11 години, като социално-отговорна компания, ЧЕЗ винаги е поставяла във фокуса на дейността си осигуряването на възможности за младите хора да придобиват и демонстрират знания и практически умения, като предоставя условия за реализацията им и стимулира развитието им в областта на електроенергетиката и икономиката.

Допълнителна информация е публикувана на  специалната интернет страница на конкурса „Стани стипендиант на ЧЕЗ“ - www.stipendiant.com и на активната фейсбук страницата на състезанието.

Пресцентър на ЧЕЗ България

е-mail:communications@cez.bg