Ремонти в подстанция „Ихтиман“ налагат временно изключване на електрозахранването

Неотложни ремонтни в подстанция „Ихтиман“ налагат временно изключване на разпределителна уредба средно напрежение.  На 09.02.2016г. от 07:30ч. до 08:00ч. без електрозахранване ща останат: гр. Ихтиман, с. Боерица, с. Веринско, с. Живково, с. Полянци, с. Черньово, с. Венковец, с. Мирово, с. Стамболово.