Изявление на ръководството на ЧЕЗ Разпределение България

На 19.12.2015 г. беше извършено ново нагло посегателство над  електроенергийната мрежа, собственост на ЧЕЗ Разпределение България.  При опит за кражба в кабелен колектор бе причинен пожар. В резултат  без ток останаха 50 000 клиенти на дружеството в столичния квартал Люлин и по предварителни данни преките щети ще надхвърлят 100 000 лв. Това е безпрецедентно по мащабите си посегателство над електроенергийната мрежа на столицата за последните десет години, още повече, че през 2014 година ЧЕЗ Разпределение България положи нови кабели в колектора в кв. Люлин на стойност над половин милион лева.

Официален сигнал за кражба е подаден в МВР на 21.12.2015 г., като органите на полицията са предприели съответните процесуално – следствени действия и огледи на място.

Благодарим на нашите служители, които работиха денонощно за отстраняването на повредите при изключително тежки условия и  в силно  задимен колектор, за да  възстановят нормалното  електрозахранване на гражданите.

Благодарим за съдействието на Национална служба Пожарна безопасност и защита на населението, както и на органите на МВР за оказаното съдействие.

Последствията от кражбите на елементи от електроенергийната инфраструктура засягат не само компанията, но най-вече българските граждани. Само преди седмица в центъра на София беше запален пожар в колектор на ЧЕЗ Разпределение България при опит за кражба, при което без електрозахранване останаха 50 фирми.

Посегателствата над съоръжения на компанията, освен че нарушават спокойствието на гражданите и бизнеса, отнемат средства и ресурс, които биха могли да се влагат в подобряване на услугите. От началото на 2015 г. година щетите от кражби на елементи от съоръжения възлизат на 2,9 млн. лв. Най-страшно е, че посегателствата излагат на риск здравето и живота не само на извършителите на престъпните деяния, но и на служители на ЧЕЗ, и на невинни хора. Само за тази година известните на компанията смъртни случаи вследствие на кражби са 5.

Обръщаме се към обществеността и институциите с призив да обединим усилия в противопоставянето спрямо наглите посегателства над електроенергийната инфраструктура и да работим  за строги мерки в защита на живота, спокойствието и интересите на гражданите.

За противодействие на кражбите на елементи от електроенергийната инфраструктура са необходими законодателни промени, строги наказателни мерки и стриктен контрол от страна на компетентните органи. Призоваваме подобни деяния  да бъдат третирани като престъпления срещу националната сигурност.