ЧЕЗ организира мобилна приемна за района на село Катунци

На 13 октомври представители на компанията ще приемат и ще обработват на място сигнали на клиенти

ЧЕЗ организира мобилна приемна за клиенти от село Катунци и местността на 13 октомври. Тя ще се проведе след 11:00 часа в кметството. Приемната се организира съвместно с кметството за улеснение на потребителите, които желаят да подадат заявления, а нямат възможност да посетят център за обслужване на клиенти на компанията.

В момента ЧЕЗ Разпределение провежда вътрешна проверка по сигнали от района на село Катунци за повредени електроуреди, постъпили на денонощния телефонен център на компанията от петък до понеделник сутринта.

Съгласно общите условия на договорите за използване на електроразпределителните мрежи на „ЧЕЗ Разпределение България” АД клиентите на дружеството могат да подават сигнали за повредени електроуреди по имейл zaklienta@cez.bg или в център за обслужване на клиенти в срок до 3 дни работни след настъпилата повреда. При констатирана вина на електроразпределителното дружество в срок до 24 часа негови представители посещават на място домакинството и съставят констативен протокол. След изготвяне на становище клиентите се уведомяват за реда и начина на обезщетяване.

Условията за имуществена отговорност на електроразпределителното предприятие са одобрени от ДКЕВР като част от Общите условия на дружеството. Те са достъпни в центровете за обслужване на клиенти и на сайта на дружеството www.cez-rp.bg (на адрес: http://www.cez-rp.bg/bg/normativni-dokumenti/obshti-uslovia). Допълнителна информация може да бъде получена по всяко време на денонощната телефонна линия  на ЧЕЗ 0700 10 010..

 

 

Пресцентър на ЧЕЗ България

е-mail:communications@cez.bg