Обява за търг за употребявани автомобили собственост на ЧЕЗ Разпределение България

        На 28.09.2015г. от 10.00часаще се проведе търг за продажба на употребявани автомобили,собсвеност на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД.Оглед на продаваните автомобили, предмет на търга,може да бъде извършен от участниците в срок до 25.09.2015 г. Документация за участие в търга може да се подава всеки работен ден от 9.00 до 12.00 и от 13.00 до 16.00 часа в деловодството на „ЧЕЗ Разпределение България” АД – гр.София, ул. „Цариградско шосе“ № 159, „БенчМарк Бизнес Център“ до 25.09.2015г.включително.До участие в търга ще се допускат физически и юридически лица, приложиливсички задължителни документи за допускане до участие в търга до 16.00 часа на 25.09.2015 г., внесли депозит за участие в определения срок и отговарящи на изискванията, определени в тръжната документация. За повече информация за автомобилите, контактните лица за предварителен оглед и начина за участие моля посетете сайта www.cez.bg,секция „За доставчици“.

 

Контактни лица за огледи:

 

Регион Лице за контакт Телефон
Благоевград Веселинка Спандолиева 0882000617
Кюстендил Кирил Сандев 0887798609
Перник, Дупница, Драгоман,Костинброд Първан Йорданов 0886188027
Видин, Монтана Людмил Гоцев 0882000622
Тетевен Кънчо Кънчев 0882000621
Ловеч, Плевен Мартин Велев 0885200031
Враца Сийка Александрова 0882000614
Самоков,Ихтиман,Костенец Димитър Домишляров 0882000625
София бул. Г.М. Димитров №14;Елин Пелин, Ботевград, Правец, Пирдоп Стоян Аврамов 0882000633

София ул. Адам Мицкевич № 2А;

София ул. Христо Матов №9

Георги Караушев 0887930861