По искане на ЕСО ще има краткотрайни прекъсвания на електрозахранването на територията на община Костинброд, Божурище, Сливница, Драгоман и Годеч

Изключванията ще бъдат на 24.08.2015 г. в интервала от 07:00 ч. до 14:00 ч.

 По искане на Електроенергийния системен оператор – „ЕСО“ ЕАД, ще бъдат извършени краткотрайни изключвания на електрозахранването на 24 август 2015 г. през периода от 07:00 ч. до 14:00 ч. в населените места на територията на Общините Костинброд, Божурище, Сливница, Драгоман и Годеч в Софийска област. Прекъсванията на електрозахранването са поради извършване на ремонтни дейности и профилактика на енергийни съоръжения на „ЕСО“ ЕАД.

От 2014 г. на разположение на клиентите е мобилната версия на сайта на ЧЕЗwww.m.cez.bg. Тя съдържа уникално за България онлайн приложение „Планови ремонти и аварии“, където клиентите имат възможност да получат информация в реално време за непланираните прекъсвания на електрозахранването в техния район, както и очакваното време за неговото възстановяване.

Клиентите на ЧЕЗ могат да получат допълнителна информация за прекъсванията на електрозахранването и на денонощната телефонна линия 0700 10 010.

Пресцентър на ЧЕЗ България

е-mail:communications@cez.bg