Битовите клиенти на ЧЕЗ получават фактури по новите, по-ниски цени на електроенергията

Крайните цени за битовите клиенти на ЧЕЗ са намалени средно с 0,63%

От 17 август битовите клиенти на ЧЕЗ ще получат месечните си фактури с данни за консумирана електроенергия през съответния отчетен период по две цени – тази, която бе в сила до 31 юли и новата, по-ниска цена, която влезе в сила от 1 август 2015 г. Въз основа на решение № Ц-27 на Комисията за енергийно и водно регулиране от 31 юли 2015 г. крайните продажни цени на електроенергията за битовите клиенти на ЧЕЗ бяха намалени средно с 0,63%. Първите фактури  с консумация по стари и нови цени бяха получени на 9 август от клиентите на ЧЕЗ, които използват услугата „Електронна фактура“.

Наличието на данни за два отчетни периода – преди и след влизане в сила на решението на КЕВР, по които е изчислена консумираната електроенергия в сметката, която клиентите ще получат през август, се прави за да се отрази коректно консумацията по стари и по нови цени. ЧЕЗ се стреми да предоставя подробна и точна информация на клиентите си. Фактурите, които те ще получат от средата на септември, ще бъдат изцяло по новите, по-ниски цени.

С цел да отчете максимално точно консумираната електроенергия по стари и по нови цени, ЧЕЗ извърши извънредно отчитане на електромерите в началото на август. Ангажирани бяха 327 служители на компанията, които работиха с удължено работно време, включително и през почивните дни. Едновременно с това бе дадена и възможност на клиентите да отчетат сами показанията на електромерите и да ги декларират в компанията до 5 август. По телефон, през Контактния център на ЧЕЗ, бяха направени 1 469 самоотчета, 359 клиенти подадоха информация през Търговските центрове, а 514 отчети постъпиха чрез електронните ни канали: по интернет бяха приети 293,а чрез електронната поща 221 заявки.

Повече информация за съдържанието на фактурите може да бъде получена на денонощната информационна линия на ЧЕЗ 0700 10 010 и в Центровете за обслужване на клиенти.

Пресцентър на ЧЕЗ България

е-mail:communications@cez.bg