4,7 млн. обаждания са приети на телефонната линия на ЧЕЗ за 8 години

Компанията намали с 13 секунди средното време за отговор от оператор

От стартирането на денонощната информационна линия на ЧЕЗ през 2008 г. до момента, компанията е приела 4,7 млн. обаждания в своя колцентър. Средното време за свързване с оператор е намаляло от  средно 30 секунди през 2008 г., до 17 секунди  за първото полугодие на 2015 г.  Обслужените писма на имейла zaklienta@cez.bg са близо 223 хиляди. На 90% от постъпилите запитвания е отговорено до 24 часа след постъпване на писмата.

Статистиката показва, че най-голям брой обаждания, 40 % от всички, са за предоставяне на  справка за дейностите на дружествата от Групата на ЧЕЗ в България. Останалите позвънявания са за заявяване на услуга по телефон, подаване на сигнал или искане на информация за прекъснато електрозахранване.

През септември 2013 г. ЧЕЗ осигури достъп до гласово меню на денонощната телефонна линия, което да информира клиентите за аварийните прекъсвания на електрозахранването на обслужваната от компанията. Чрез услугата клиентите получават информация за съществуващите аварии и предполагаемото време за тяхното отстраняване без да изчакват свързване с оператор.  През 2015 г. автоматичните линии бяха увеличени с 20 бр. От въвеждането на услугата до момента по този начин са обслужени близо 850 хил. обаждания.  Увеличението на клиентския интерес към услугата през изминалата година, спрямо 2013 г. е около 50%.

Освен на денонощната телефонна линия на ЧЕЗ, информация за непланираните, както и за планираните прекъсвания и тяхната продължителност може да бъде намерена и през мобилен телефон или таблет на m.cez.bg.