ЧЕЗ провежда профилактика за подобряване на електрозахранването

Проверките и ремонтите ще обхванат 5200 трафопоста на компанията

С цел подобряване на качеството на електрозахранването, ЧЕЗ Разпределение България извършва планова профилактика на съоръженията си. Проверките и ремонтните дейности ще продължат до края на октомври и ще обхванат над 5200 трафопоста на компанията. Продължават ремонтите и на електропроводите, които ще подобрят електрозахранването в Берковица, Белоградчик, Самоков, Кюстендил, Дупница, в кв. Горубляне в столицата, в селата Плана,  Железница, Бистрица, Желява, Бойница. Ще бъдат подменени и 1560 изолатора, 5340 кг проводници и 72 стълба.

За да не се нарушава нормалното ежедневие на хората, кратковременните прекъсвания на електрозахранването за подготовка на съоръженията за работа ще се извършват през нощта, когато има най-малък брой активни потребители. Тези оперативни превключвания осигуряват обезопасяване на съоръженията, които подлежат на ремонт през следващия ден. Aза планираните прекъсвания по време на ремонтите, клиентите ще бъдат уведомени съгласно Общите условия.

Профилактиката се извършва с цел подобряване на състоянието на съоръженията и предлаганата услуга и в изпълнение на законовите изисквания.

Клиентите на компанията могат да се запознаят с графика на планираните прекъсвания на електрозахранването, който и в периода на профилактика ще се публикува ежеседмично в средствата за масово осведомяване, както и на интернет страницата www.cez-rp.bg. Потребителите могат да се информират за причините за прекъсване на електрозахранването и през мобилен телефон или таблет на m.cez.bg.