ЧЕЗ напомня на клиентите си да използват електроенергията разумно и отговорно и през летния сезон

Ефективната употреба на електроуредите може да предотврати евентуални повреди и да намали сметките за електроенергия

 

С повишаването на температурите в разгара на летния сезон потреблението на електроенергия традиционно се покачва средно с 10% на месечна база. Само за периода 1-7 юли товарите по мрежата в Западна България се увеличиха средно с 3% в сравнение с предходната седмица. По-високата консумация води до нарастване на сметката за електроенергия, а покачването на товарите създава опасности за мрежата, тъй като може да доведе до претоварване и сривове в захранването. Затова ЧЕЗ призовава клиентите си към разумна и отговорна употреба на електроенергията през горещите летни дни.

През лятото в почти всеки дом и офис има включен климатик или вентилатор. ЧЕЗ напомня на своите клиенти, че при покупката на  електроуред е важно да обърнат внимание и на неговия енергиен клас. На практика, макар и по-скъпи като първоначална инвестиция, уредите с по-висока енергийна ефективност бързо се изплащат благодарение на по-ниския разход на електроенергия.

Във връзка с летните отпуски ЧЕЗ напомня на своите клиенти, че е важно при по-дълго отсъствие да изключват уредите в дома си от електрическите контакти. Включените в контакта уреди консумират електроенергия, дори когато са в режим на готовност и реално не се ползват. Изключването им може да намали потреблението и месечната сметка и същевременно да помогне за предотвратяването на евентуални повреди.

От стъпването си в България преди 10 години ЧЕЗ е силно ангажирана с популяризиране на идеите на енергийната ефективност. С цел намаляване на крайното потребление на електроенергия компаниите от групата на ЧЕЗ в България прилагат различни мерки за енергийна ефективност и провеждат информационни и образователни кампании за потребителите. На корпоративния уебсайт www.cez.bg, в раздел „За клиента“ е разработена специална секция „Енергийна ефективност“, където клиентите могат да намерят разнообразни съвети за разумно и отговорно използване на електроенергията, както и калкулатор за изчисляване на месечната консумация.

Пресцентър на ЧЕЗ България

е-mail: communications@cez.bg