ЧЕЗ реновира 24 електропровода в района на столицата до края на годината

Компанията ще подобри електрозахранването в Желява, Бистрица, Железница, Лозен, Мировяне и др.

ЧЕЗ започва реконструкция на 24 електропровода в района на столицата с цел подобряване на качеството на електрозахранването и намаляване на непланираните прекъсвания в 15 общини - Панчарево, Младост, Студентска, Изгрев, Средец, Искър, Сердика, Оборище, Надежда, Кремиковци, Слатина, Подуяне, Нови Искър, Люлин и Връбница.

Успоредно с ремонтите компанията ще извърши профилактика на всички трафопостове, които се захранват от електропроводите, както и просеки на сервитутните зони. Ще бъдат подменени 1560 изолатора, 5340 кг проводници и 72 стълба.

50 хил. лв. ще вложи ЧЕЗ в започналия ремонт на електропровод, който захранва селата Желява, Елешница, Потоп и Чурек. Компанията изгражда ново кабелно трасе, което ще свързва Горни и Долни Лозен и ще подобри електрозахранването и на двете населени места. Инвестицията е на стойност 61 хил. лв.

ЧЕЗ изгражда и нова въздушна мрежа ниско напрежение в с. Мировяне с цел подобряване надеждността на доставките на електроенергия. Вече са поставени 76 стълба и работата продължава. В обекта са вложени 100 хил. лв. Компанията планира да изгради и нов трафопост в селото с прогнозна стойност 90 хил. лв., за който все още очаква разрешение за строеж от общината. В началото на юни ЧЕЗ започна реконструкцията и на двата електропровода, които захранват Горубляне, Панчарево, Бистрица, Железница и Плана.

Във връзка с ремонтните дейности ще има кратковременни прекъсвания на електрозахранването през нощта с цел подготовка на съоръженията за безопасна работа, а за планираните прекъсвания, които се налагат за протичането на ремонтите, клиентите ще бъдат уведомени съгласно Общите условия. ЧЕЗ ще поддържа връзка и с кметовете на населените места, засегнати от ремонтите, с цел осигуряване на максимална информираност на клиентите.

 

Пресцентър на ЧЕЗ България
е-mail: communications@cez.bg