Над 200 млн.лева спести ЧЕЗ на клиентите си

Компанията намали технологичните загуби на 11,59% през 2014 г., което е под стандартното ниво за страната

Над 200 млн. лева спести ЧЕЗ на потребителите в Западна България в резултат от намаляването на технологичните загуби през последните 10 години. Ако компанията не беше успяла да ограничи технологичните загуби от 17.06% през 2005 г. на 11,59% през 2014 г., тези средства щяха все още да се губят по мрежата.

Анализ на Техническия университет в София показа, че стандартното ниво на технологичните загуби в България е 11,75%. Подобни са нивата на този показател и в съседните на България страни като Сърбия (14,52%), Македония (14%), Турция (11,46%) и Румъния (9,5%).

Технологичните загуби намаляват благодарение на това, че са подменени голяма част от мрежата и съоръженията и са взети мерки за ограничаване на кражбите.  Измерено като ефект спрямо броя на  потребителите, ЧЕЗ спести около 100 лева на клиент.

За последните десет години ЧЕЗ е инвестирала 862млн. лв. в модернизиране и разширяване на мрежите и в подобряване на обслужването на своите близо два милиона клиенти. С извършените инвестиции ЧЕЗ обнови и ремонтира над 14 000 трафопоста и изгради над 2000 нови, намали с 10% броя на непланираните прекъсвания на клиент на година, присъедини 90 000 нови клиенти и предлага близо 100 вида услуги.

Дружествата на ЧЕЗ в България са сред най-големите инвеститори в българската енергетика. От стъпването си в България през 2005 г. те вложиха в икономиката на страната над 2,4млрд. лева. От тях 1,5млрд. лева са постъпили в бюджета под формата на данъци и такси, преки инвестиции за закупуването на активите й в страната и изплатени дивиденти.  Като преки и непреки данъци компанията е внесла в бюджета на страната над половин милиард лева или 510млн. лева, за периода 2004-2015 г.

Пресцентър на ЧЕЗ България

е-mail: communications@cez.bg