ЧЕЗ е внесла 2,4 млрд.лева в българската икономика

Компанията е един от най-големите инвеститори в страната и осигурява работа на 3400 българи

От стъпването си на българския пазар през 2004 г. до момента ЧЕЗ е внесла 2,4млрд. лева в българската икономика. От тях 1,5 млрд. лева са постъпили в бюджета под формата на данъци и такси, преки инвестиции за закупуването на активите й в страната и изплатени дивиденти.  Като преки и непреки данъци компанията е внесла в бюджета на страната над половин милиард лева или 510 млн. лева, за периода 2005-2014 г.

Отделно за десет години ЧЕЗ е инвестирала 862 млн. лв. в модернизиране и разширяване на мрежите, в производство и в подобряване на обслужването на своите близо два милиона клиенти.  Компанията поддържа 60 хил. км. мрежа, 4 пъти по-дълга от електропреносната мрежа в страната, стопанисвана от ЕСО, и 3 пъти по-голяма от дължината на републиканската пътна мрежа на България.  За поддържане на тази мрежа ЧЕЗ е инвестирала 777 млн. лв., което е с над 137 милиона лева повече от признатите от регулатора инвестиции.

По данни на Световната банка инвестициите на ЧЕЗ в България представляват 24% от общия обем инвестиции с частно участие в енергетиката през 2005-2013 г. Благодарение на инвестициите през последните 10 години ЧЕЗ понижи технологичните загуби от 17,06% през 2005 г. до 11,59% през 2014 г., но в момента са признати само 8%.  Компанията подмени  1/3 от съоръженията, но все още много голяма част от тях са на 30-40 години при експлоатационен живот от 25-30 години и трябва да бъдат подменени поетапно.

Основен стремеж на компанията е да възобнови нормалния темп на инвестиране в мрежата и клиентското обслужване, тъй като в момента има възможност единствено да изпълнява лицензионните си задължения и да прави най-неотложни ремонти. Експертни оценки показват, че за да се постигне в оптимални срокове европейско качество на услугата, в електроразпределителната мрежа в Западна България трябва да бъдат влагани по 150 млн. лв. годишно.