Ръководството на ЧЕЗ се срещна с кметовете от София област

Обсъдени бяха спешните нужди от инвестиции за поддържане на електрозахранването на   200-те хил. битови и 20-те хил. стопански клиенти в региона

Ръководствата на компаниите от Групата на ЧЕЗ в България се срещнаха с кметовете от София област. Домакини на срещата бяха областният управител Росица Иванова и зам. областният управител Емил Атанасов. На срещата бяха обсъдени предизвикателствата  при осигуряване на надеждно електрозахранването в района, особено през зимния период, и нуждата от спешни от инвестиции за подобряване на сигурността на електроразпределителната мрежа.  В София област ЧЕЗ стопанисва 1420 трафопоста и обслужва  близо 200 хил.  битови и  20 хил. стопански клиенти.

Срещата с кметовете от София област беше инициирана от ЧЕЗ в рамките на  политиката на компанията за активна, пряка комуникация с местната власт на територията на Западна България  и приоритизиране на инвестиционните възможности на компанията в унисон с намеренията на общините.

Инвестиционния план на ЧЕЗ е  съобразен с конкретните нужди на общините, но предвид несигурната регулаторна среда и промяната на модела за одобрение на инвестициите, компанията е принудена да извършва само най-неотложните дейности. Задържането на одобрените приходи на електроразпределителните компании на сегашните нива ще задълбочи съществуващите проблеми и в бъдеще за тяхното преодоляване ще са необходими много по-големи инвестиции. В момента нуждите на мрежата възлизат на 150 млн. лв. годишно, а предоставената на компанията възможност е да инвестира 40 млн. годишно.

На срещата в Областната администрация ЧЕЗ Разпределение България представи  новата структура в дружеството, създадена с цел поддържане на по-добра комуникация с местните власти, чрез която своевременно да се разрешават възникнали въпроси. Представен беше Величко Атанасов, координатор на дружеството за София област, които ще поддържа директния диалог между общините и ЧЕЗ.