ЧЕЗ и УНСС заедно възможности за осигуряване на кадри в сектор Енергетика

Петър Докладал, регионален мениджър на ЧЕЗ за България, и Петър Баран, главен оперативен директор на компанията, се срещнаха с ректора на УНСС проф. Стати Статев и представители на академичното ръководство на Университета за национално и световно стопанство /УНСС/. На срещата бяха обсъдени възможностите за сътрудничество с цел осигуряване на подготвени икономически кадри в областта на енергетиката и създаването на нови възможности за повишаване на квалификацията на специалисти от сектора.

Ректорът на УНСС, проф. Стати Статев, изрази желание представители на ръководството на големите енергийни компании, в лицето на Петър Докладал и Петър Баран, да участват в организирани от университета конференции и семинари по теми, свързани с енергетиката, разпределителната мрежа и енергийната борса. Обсъдени бяха възможностите за платени стажове на студените от университета в бакалавърска и магистърска степен, записването в докторски програми на УНСС на изявени специалисти от практиката, работещи в ЧЕЗ, както и за откриване със съвместни усилия на специалност „Транспорт и енергетика“. По предложение на проф. Статев, през есента на тази година ще се подпише договор за сътрудничество между ЧЕЗ и УНСС.

„ЧЕЗ е социално отговорна компания и за нас е важно да подкрепим младите хора и да помогнем за осигуряването на качествено образование и възможност за професионално развитие в сферата на енергетиката.  Партньорските отношения с институциите са стъпка в правилната посока“, каза Петър Докладал, регионален мениджър на ЧЕЗ за България.

ЧЕЗ е разработила и прилага редица дейности за привличане на ученици и студенти в специалности, свързани с енергетиката. Обучаващите се в сферата млади хора всяка година получават възможност да кандидатстват в стажантските програми на компанията. Ежегодно в тях се включват над 100 ученици и студенти.

 

 

По време на срещата

Петър Докладал и проф. Стати Статев (вляво)

Пресцентър на ЧЕЗ България

е-mail: communications@cez.bg