Възстановено е електрозахранването във Враца и Монтана след авария по съоръжения на ЕСО

Възстановено е електрозахранването във Враца и Монтана след авария по съоръжения 110 kW, собственост на държавния Електроенергиен системен оператор. Вследствие на аварията без електрозахранване остана гр. Монтана за 22 минути, както и 23 хил. клиенти на ЧЕЗ във Враца за 27 минути.