ЧЕЗ получи награда в конкурса за зелена компания

Дружеството спечели второ място в категория „Енергетика, технологии, IT услуги” в конкурса наb2b Media

ЧЕЗ получи втора награда за най-зелена компания в България в категорията „Енергетика, технологии, IT услуги” за 2014 г. Националният конкурс „Най-зелените компании в България”, организиран от b2b Media, отличава представителите на  българския бизнес, реализирали най-успешните и устойчиви екологични практики през годината.

„Благодаря на журито за признанието, радвам се, че екологичната политика на компанията остава високо оценена. Това ни мотивира още повече да продължим да я следваме. За нас грижата за околната среда е реална възможност да се намалят разходите и да се инвестира в устойчиво развитие. Основна наша цел е да научим младото поколение на отговорно отношение от най-ранна детска възраст. Затова и провеждаме образователна програма по енергийна ефективност и опазване на природата в началните училища.“, каза Ваня Кънева, директор „Човешки ресурси“ в ЧЕЗ България.

Компаниите от групата на ЧЕЗ в България прилагат дългосрочна стратегия за корпоративна социална отговорност, чиито основни приоритети са опазването и грижата за околната среда и енергийната ефективност.

Освен, че се стремят да бъдат пример за обществото чрез различни доброволчески акции в областта на опазването на околната среда, компаниите от групата на ЧЕЗ в България предлагат и услуги като електронната фактура, с които насърчават своите клиенти да бъдат по-отговорни към опазването на природата. Заедно с безспорните си ползи за околната среда, електронната фактура е по-сигурната и по-удобна алтернатива на хартиения носител на месечната сметка за електроенергия.