Становище на ЧЕЗ относно решение на комисията за защита на конкуренцията

ЧЕЗ ще обжалва решението на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК). Компаниите на ЧЕЗ в България работят изцяло в съответствие с българското и европейското законодателство, включително и антимонополното такова, и не злоупотребяват с господстващо положение.

Решението на КЗК, публикувано на 18 май 2015 г., все още не е получено в ЧЕЗ официално. След като се запознаем със съответното решение и мотивите за него, ще реагираме по законоустановения начин в предвидения от закона срок.

Пресцентър на ЧЕЗ България

е-mail:communications@cez.bg