ЧЕЗ подкрепя състезанието „Климатична купа за европейски предприятия“

300 фирми от 10 страни в Европа ще вземат участие в инициативата тази година

 „ЧЕЗ Електро България“ подкрепя инициативата  на Софийска енергийна агенция – СОФЕНА „Климатична купа за европейски предприятия“ тази година. Състезанието за пестене на енергия за малки и средни предприятия вече стартира и ще продължи една година.

Инициативата се провежда в рамките на европейски проект по програма „Интелигентна енергия Европа“. Целта на конкурса е да бъдат привлечени 300 малки и средни фирми от 10 страни в Европа и да бъдат стимулирани да въвеждат енергоспестяващи мерки. Целта е да постигнат икономии на енергия и чрез тези практики да намалят въглеродния си отпечатък.

„В ЧЕЗ вярваме, че енергийната ефективност трябва да е част от корпоративната социална отговорност на всяка една компания. Такива програми целят не само да помогнат за опазването на околната среда, но и да допринесат за формирането на отговорно отношение у хората и позитивната промяна на стандарта на живот“, каза Кремена Стоянова, изпълнителен директор на „ЧЕЗ Електро България“.

Компаниите от групата на ЧЕЗ в България активно провеждат дългосрочна стратегия за енергийна ефективност. През 2012 г. „ЧЕЗ Електро България“ подкрепи и европейското състезание за пестене на енергия в домакинствата „Климатична купа за граждани на Европа“, в което се включиха над 150 служители на компанията.