ЧЕЗ започва профилактика на съоръженията си

Чрез подобряването на работата им ще бъде повишено качеството на доставяната електроенергия

В изпълнение на законовите изисквания и с цел подобряване на качеството на електрозахранването, ЧЕЗ Разпределение България започва планова профилактика на съоръженията си. Проверките и ремонтните дейности ще продължат до края на октомври и ще обхванат над 5000 трафопоста на компанията. Профилактиката ще се извърши с цел спазване на нормативните изисквания за експлоатация и поддържане на съоръженията и подобряване на състоянието им.

В периода на проверка на съоръженията се налага извършване на кратковременни прекъсвания на електрозахранването през нощта до 5 ч. сутринта, с цел изключване на съоръженията, подлежащи на проверка на следващия ден, от нормалната схема на захранване. По този начин ще се осигури безопасната работа на служителите и  безпрепятствени ремонтни дейности. Оперативните изключвания се провеждат нощем, за да засегнат най-малък брой активни потребители.

"Поднасяме извинения на потребителите за създадените неудобства, но уверяваме, че в дългосрочен план качеството на доставяната електроенергия ще бъде подобрено и прекъсванията на електрозахранването ще намалеят“, каза Виктор Станчев, директор „Експлоатация и поддържане“ в ЧЕЗ Разпределение България.

По време на профилактиката се подменят повредени или ненадеждни съоръжения и се определят необходимите видове дейности и ремонти, както и техниката, нуждаеща се от рехабилитация.

Клиентите на компанията могат да се запознаят с графика на планираните прекъсвания на електрозахранването, който и в периода на профилактика ще се публикува ежеседмично в средствата за масово осведомяване, както и на интернет страницата www.cez-rp.bg.