Кражба е довела до аварията в центъра на София вчера

Кражба е довела до аварията в централна градска част на София вчера. Обелени кабели в колектор на ЧЕЗ в близост до стадион Васил Левски принудиха служители на компанията да захранят част от центъра алтернативно, което доведе до претоварване на съоръжения. В резултат на кражбата без електрозахранване останаха клиенти на ЧЕЗ на столичните улици „Цар Освободител“, „Граф Игнатиев“, „Г. Раковски“, магазини, административни сгради, Чешкият културен център, телевизия „Алфа“ и др.

Само за 2014 г. преките и непреки щети вследствие на кражби на съоръжения на ЧЕЗ възлизат на 5 млн. лв.При други обстоятелства средствата, вложени за отстраняване на последиците от кражби, биха могли да бъдат вложени в рехабилитация, обновяване и развитие на остарялата електроенергийна инфраструктура и подобряване на обслужването за клиентите на ЧЕЗ.

Кражбите и вандализмът на инфраструктурни съоръжения са сериозен проблем от национален мащаб, който нанася огромни щети на икономиката на България и пряко ощетява гражданите на страната.Необходимо е посегателствата над елементи от инфраструктурата да бъдат третирани като престъпления срещу националната сигурност, тъй като подобен вандализъм нарушава сигурността на доставките на хиляди клиенти, ключови държавни институции, болници, училища и пряко застрашава нормалното функциониране на държавата.

PR