Регионалният мениджър на ЧЕЗ за България – Петър Докладал се срещна със заместник председателя на народното събрание – Явор Хайтов

На срещата беше обсъдено взаимодействието между ЧЕЗ и институциите при обслужването на фирмите в района на Враца

Регионалният мениджър на ЧЕЗ за България – Петър Докладал се срещна днес с зам. председателя на Народното събрание – Явор Хайтов.На срещата бяха обсъдени възможностите за подобряване на нормативния климат и обслужването на фирмите от района на Враца. Петър Докладал потвърди отново ангажимента на ЧЕЗ да работи за европейско качество на услугите с оглед осигуряване на добри условия за бизнес средата в региона.

„ЧЕЗ е компания, която осъзнава своя ангажимент пред обществото, бизнеса и икономиката на страната. Ние възприемаме своята отговорност като партньор на инвеститорите и работим за открита комуникация с институциите и поддържането на диалогични и прозрачни отношения с нашите клиенти.“

На срещата бяха обсъдени и необходимите нормативни промени за облекчаване на процедури с оглед на по-лесен достъп на бизнеса и населението до предлаганите от ЧЕЗ услуги. Компанията е доставчик на жизненоважна за икономиката и за бита услуга и се чувства длъжна да предложи на своите клиенти най-доброто решение за сигурността и качеството на услугите, които доставя. Сътрудничеството с институциите позволява на компанията да намира оптималните решения в полза на гражданите.