Софиянци заявяват електронна фактура за ток, парно, вода и газ с един документ

От април клиентите на ЧЕЗ могат да заявят безплатно е-фактура в собствените каси на Изипей в Западна България

От 3 април 2015 софиянци могат да преминат към електронни фактури за ток, парно, вода и газ с подаването на едно общо заявление в касите на Изипей. Кампанията „Заедно за зелена София“ обединява усилията на основните ютилити компании в столицата – ЧЕЗ Електро България, Топлофикация София, Софийска вода и Овергаз. Клиентите на ЧЕЗ могат да се възползват от услугата на територията на цяла Западна България.

Целта е клиентите да бъдат улеснени максимално чрез едно общо заявление, което отнема минути и може да бъде депозирано на място в 300 собствени каси на Изипей в цялата страна. На бланката автоматично фигурират клиентските номера и съответните им доставчици и потребителят трябва да попълни само личните си данни и да отбележи  от кои доставчици на услуги би искал да получава електронна фактура. В последствие заявлението се разпределя и обработва по вътрешен ред от всяка една от ютилити компаниите, съгласно индивидуални процедури. Клиентите на ePay.bg имат възможност онлайн да заявят за кои от клиентските номера желаят да получават електронна фактура. Е-фактурата, която всеки клиент ще получава е легимитен финансов документ.

Услугата дава възможност на потребителите да получават сметките си веднага след издаването им, където и да се намират в дадения момент. Системата за електронни фактури на ЧЕЗ предлага и личен архив, в който потребителите могат да проверят предишни фактури, както и текущи дължими суми. При електронната фактура съществено предимство е липсата на достъп на други лица до документа, който не може да бъде защитен при получаване на хартиен носител по пощата. Не на последно място преминаването към електронна фактури допринася  за опазването на природата и спестява ресурси като енергия,  дървесина, вода,и др.