ЧЕЗ обезопаси 81 щъркелови гнезда и изолира 47 опасни стълба

ЧЕЗ монтира 81 нови метални платформи за обезопасяване на щъркелови гнезда върху електрически стълбове в Западна България през 2014 г. и изолира 47 стълба. Мерките са част от политиката на компанията за отговорно отношение към опазването на биологичното разнообразие, избягване на евентуални пожари по електроразпределителната мрежа вследствие на запалвания на щъркелови гнезда, както и за опазване на биологичното разнообразие и живота на белия щъркел и белоглавия лешояд.

„Благодарение на нашите усилия няма нови случаи на смърт от електрически ток на белоглави лешояди, а инцидентите с бели щъркели намаляха драстично”, каза Крум Гледжарски, ръководител отдел „Управление на качеството“ в “ЧЕЗ Разпределение България” АД.

ЧЕЗ се грижи за опазването на живота на птиците чрез финансиране на изработка и монтиране на нови изкуствени платформи за повдигане на щъркеловите гнезда, които се намират върху електрически стълбове. Досега на територията на Западна България по този начин са обезопасени 270гнезда. Освен това са монтирани изолационни покрития за птици на 75 опасни стълба по трасе в близост до адаптационна клетка на белоглав лешояд във Врачанския Балкан.

За да гарантира навременна реакция, ЧЕЗ си сътрудничи с Българското дружество за защита на птиците (БДЗП), Дружество за защита на хищните птици (ДЗХП),СНЦ "Зелени Балкани" и други неправителствени природозащитни организации, които се грижат за опазване на биологичното разнообразие в България.